Si mund të na gjeni

N. N sh.p.k Autostrada: Tirane- Durres, Km 7, Yrshek, 
Postal Code: 1056, Tirana, Albania
Tel: +355 42 406 500 / 501 
Fax: +355 48 200 419

Persona Kontakti

Menaxher i pergjithshëm

Përgjegjëse e marrdhënieve me jashtë

Filialet ne Kosove

Prishtine
Cel: +383 49 827 900 
Tel: +383 38 712 501

Peje:

Cel: +383 49 769 382

Prizren:

Cel: +38349769030